Serieanmälan Musette CX-Cup 2021

Serieanmälan Musette CX-Cup 2021

Please fill out the fields below and check all details are correct.

Well, give us any middle initial etc as well

Only last name please

  Skriv in ditt födelsedatum i formen DD-MM-ÅÅÅÅ, t ex 30-10-1983

Välj ett av nedanstående två val avseende chip, dvs skriv in chipnummer eller välj om du vill köpa chip:

Här skriver du in ditt chipnummer på 5 el 6 tecken som du hittar tryckt på ditt platta chip. Det är samma chip som bl a Soigneur och X-Cup använder.

  För dig som inte har chip och vill köpa ett du kan behålla.