X-Cup 2020 Lopp 1

When
August 22, 2020 6:00:00 AM UTC
Where
Norra Åsum
Distance
1 varv individuellt tempolopp
Web
http://www.xcup.se

X-Cup 2020 Lopp 1 i Norra Åsum

Välkommen till det första loppet under detta väldigt speciella år! För att kunna anpassa loppet enligt nuvarande hårda restriktioner har vi varit tvungna att helt ändra på konceptet och köra detta som ett individuellt tempolopp. Restriktionerna som baseras på FHMs riktlinjer har tagits fram av Riksidrottsförbundet och Svenska Cykelförbundet och innebär att max 50 deltagare får befinna sig på tävlingsområdet (inkl banan) samtidigt, funktionärer exkluderade. Eftersom hela banan omfattas av tävlingsområdet innebär det att vi inte kan släppa på fler startande så att 50 samtidiga deltagare överskrids och vi kommer att anpassa tidsschemat så att vi håller det.

CKC4 har tagit fram en passande bana i A3's skogsområde i Norra Åsum strax söder om Kristianstad. Start och mål samt första delen av banan kommer att gå på Åsumrings gokartbana. Då loppet körs som ett individuellt tempolopp kommer vi att lägga ut de individuella starttiderna på xcup.se och även skicka ut startlistan via mail. Första start kommer att vara kl 9.00 och deltagarna kommer att starta med ca 30-60 sekunders mellanrum beroende på antal anmälda. För att få bäst flöde och minst antal omkörningar kommer vi att försöka fördela tiderna så att de snabbaste kör först. 

Eftersom långt från alla serieanmälda normalt deltager och vi behölver veta exakt vilka som kommer för att skapa ett effektivt tidsschema måste alla som avser deltaga anmäla sig via denna länken: https://app.lap.io/event/2020-x-cup-lopp-1
Anmälan kommer att vara öppen 8/8-18/8
. OBS! Det är alltså bara redan serieanmälda som får lov att anmäla sig så se till att använda dig av samma uppgifter (namn, ev klubb, klass och ev chip) när du anmäler dig som du använde i serieanmälan så att vi kan kontrollera.
Startlistan över serieanmälda hittar du här: https://app.lap.io/event/2020-x-cup-serieanmalan/starters

Den övergripande och väldigt preliminära tidplanen (innan vi fått in anmälan från alla deltagare) är att deltagarna i den lite snabbare gruppen (Start 2) kommer att starta mellan 9-10.30 och de lite långsammare deltagarna (Start 1) kommer att starta ca 10.30-12.30. 

Enligt myndigheternas rekommendationer vill vi att bara de som är nödvändiga för att cykeltävlingen ska kunna genomföras, dvs cyklister och funktionärer, ska vara på plats, så ta helst inte med hela släkten eller vänkretsen.

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer:
• Personer med symptom ska INTE komma till tävlingar, träningar eller andra sammankomster 
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten 
• Håll avstånd 

Ni som inte har chip sedan tidigare kommer som vanligt att kunna hämta ut det på plats vid tävlingen. Vi kommer ej att låna ut chip om man glömt, utan då får man köpa nytt på plats och betala kontant.

Den senaste informationen om tävlingen hittar du alltid på xcup.se.