Gadeidræt - Ånden, håbet og vejen dertil

Please fill out the fields below and check all details are correct.

Well, give us any middle initial etc as well

Only last name please

Navn på din organisation, fællesskab, community, kommune, crew, andet

Online service DKK 12,50

 Ja tak, jeg ønsker overnatning fra fredag d. 20. til 21. nov. på Østervangskolen i Roskilde

 Vælg hvor du ønsker at påstige bussen

Nærmere info vedr. dine valg bliver tilsendt pr. mail. Klik "Fortsæt" og du er tilmeldt