When
June 16, 2018 7:30:00 AM Centraleuropæisk sommertid
Where
Ved Sandet 17, 3500 Værløse
Distance
32,4 km
Web
http://www.dgi.dk/dgiskodacup

4. afdeling af DGI Cup powered by ŠKODA

Her finder du praktiske informationer og propostioner for cuppens enkeltstart i Furesø, som Furesø Cykelmotion byder velkommen til!

Starttidspunkter
Første start kl. 07.30. Sidste start kl. 10.45.
Rytterne sendes afsted med 1 minuts mellemrum.

Startliste med starttider
Her finder du startlisten med din starttid.

Har du ikke tilmeldt dig inden den 10. juni, kan du ikke køre med i enkeltstarten.

Sted
Flyvestation Værløse, Sandet, 3500 Værløse (adresse til bilens GPS: Ved Sandet 17, 3500 Værløse)
Starten går fra Kirke Værløsevej/Bundsvej i højre side af vejen lige vest for rundkørslen Bundsvej/Kirke
Værløsevej/Sandet. Målet er placeret på Flyvestation Værløse på rullebanen ud for Herculeshangarerne (de
store mintgrønne hangarer (Hangar 46 - https://natmus.dk/museer-og- slotte/hangar-46/))

Parkering og opvarmning
Tilkørsel ad Lejrvej/Sandet til parkeringspladsen på ’Ved Sandet’ ved Naturstøttepunkt Hjortøgaard eller
parkeringspladsen ved Kirke Værløse Stadion på Lejrvej.
Der må IKKE parkeres på Sandet, da rytterne kommer ad denne vej mod mål, og vejen er forholdsvis smal.
Opvarmning foregår på Sandet/Flyvestationens østlige del eller Kirke Værløsevej i retning mod Værløse (se
kort). Der må IKKE varmes op på selve ruten. Lad være med passere målportalen i forbindelse med
opvarmning aht. chiptidtagningen.
Der er toiletfaciliteter på Naturstøttepunkt Hjortøgaard. Der er ikke bademulighed.

Startområdet
Kort med angivelse af p-pladser, start- og mål, tilkørsel til p-plads og opvarmningsområde:
https://drive.google.com/open?id=1NSqTBqNDImNJ8MXRFM6AK2G5Twt4dYdh

Distancen
Rutens samlede længde er ca. 32,5 km

Ruten
Ca. 32,5 km gennem Kirke Værløse, Ganløse (vendepunkt 1 i Ganløse), tilbage til Kirke Værløse mod Måløv (vendepunkt 2 på Jungshøjvej i Måløv) tilbage til Kirke Værløse og med mål inde på Flyvestation Værløse. Der er målportal på rullebanen på Flyvestation Værløse, som der skal køres igennem ved målgang.

Ruten er skiltet hele vejen med kun 4 venstresving, og der er flagposter/traffic-officials langs ruten. Følg deres anvisninger.

Vær særlig opmærksom ved nedkørslen ved Rideskolen på Christianshøjvej. Der er høj hastighed og sving med dårlig oversigt, stedet er bemandet med 2 flagposter.

Rutebeskrivelse
Start i højre side af vejen på Kirke Værløsevej lige vest for rundkørslen Kirke Værløsevej/Lejrvej. Vest ad Kirke Værløsevej, til højre ad Christianshøjvej. For enden af Christianshøjvej til venstre ad Farumvej. Der fortsættes ad Farumvej indtil krydset Farumvej/Hvidehøjvej i Ganløse, hvor der er vendepunkt. Der vendes og køres tilbage ad Farumvej i østlig retning. Til højre ad Christianshøj, for enden af Christianshøjvej til højre ad Bundsvej. For enden af Bundsvej køres ad 3. vej i rundkørslen, Måløvvej sydgående retning. Måløvvej fortsætter i Knardrupvej, der drejes til venstre ad Jungshøjvej. Jungshøjvej følges i ca. 1200 meter, hvor der er vendepunkt ud for Ved Gershøj. Her vendes 180 grader og køres tilbage ad Jungshøjvej i vestlig retning. For enden af Jungshøjvej drejes til højre ad Knardrupvej, der fortsætter over i Måløvvej. I rundkørslen drejes til højre ad 1. vej, Bundsvej. Der fortsættes ad Bundsvej som fortsætter over i Kirke Værløsevej. I rundkørslen på Kirke Værløsevej efter i alt 29.7 km drejes til højre ad 1. vej, Lejrvej. Herefter af Lejrvej og efter i alt ca. 30,2 km til venstre ad Sandet.

Der køres lige ud gennem den åbne bom på Flyvestation Værløse ved Naturstøttepunkt Hjortøgaard. Der holdes mod højre, og efter ca. 31.6 km drejes til højre ved F16 shelterne. Efter ca. 32.2 km drejes til højre ind på rullebanen, og mod målportalen, som er placeret på rullebanens højre side ud for Herculeshangaren.

Rutens længde: 32,4 km

Rutekort med km-angivelse: https://drive.google.com/open?id=1mrH9tx7KDAQsvYJWLNIQpRdJOOGmbaVT

Rutekort med tydelige pile og vendepunkter: https://drive.google.com/open?id=1Cy35V7wW-eHtij4l_7ufHNkWn0WQ8Mmr

GPS-link: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pwaszwxcxjikvcvz

GPX-fil: https://drive.google.com/open?id=1lSZ0V-pFV28kQhEaD4HHbz6AMAw9epGy

Video af ruten: https://www.youtube.com/watch?v=2bA1_9MM_sU&t=678s

Der køres efter færdselsreglerne.
Der køres med 25 meter reglen, dvs. der skal være 25 meter mellem hver rytter. Bliver man overhalet, skal man lader sig falde 25 meter tilbage.

Husk at udvise hensyn overfor de andre ryttere og andre trafikanter. Husk den gode stil i forhold til beboere i start- og målområdet. Vi har tilladelse til at bruge arealerne, men der vil være andre brugere (cykler/rulleskøjteløbere) på området, så vis gensidigt hensyn.

Der vil være kontroller/vejvisere, og kryds/venstresving vil være bemandet med trafikofficials, som vil regulere trafikken, men ruten er ikke lukket for øvrig trafik.

Præmieoverrækkelse
Der er, som vanligt, præmie til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. Præmieoverrækkelse i ”Åben motionsklasse” på selve dagen.
Der er præmieoverrækkelse for alle øvrige klasser i forbindelse med 5. afdeling i august måned.

Praktiske informationer

 • Der må køres på almindelig cykel eller enkeltstartcykel. Cyklen skal overholde DCU’s regler.
 • Du skal være iført klubtrøje, samt bære cykelhjelm.
 • Rygnummer skal være placeret på højre side af din klubtrøje.
 • Husk at placere udleverede chiplabel på højre side af hjelm.
 • Du skal være klar min. 3 minutter før start.
 • Du skal selv have forplejning med.
 • Der er ingen teknisk assistance før eller under løbet.
 • Færdselsreglerne skal overholdes.
 • Der må ikke smides affald på ruten, aflever det i start- og målområdet.
 • Husk at udvise hensyn overfor de andre ryttere og andre trafikanter.
 • Husk den gode stil i forhold til beboere i start- og målområdet.

Klik her og læs reglerne for deltagelse i cuppen

Har du spørgsmål, kommentarer, ris eller ros? Er du meget velkommen til at kontakte os - klik her find en kontaktperson

Afdelingen arrangeres af Furesø Cykelmotion, Velo Pavé og DGI Midt- og Vestsjælland.

Sponsor